Certifikáty

Základním produktem betonárny je transportbeton vyráběný v široké nabídce pevnostních tříd a druhů. Jedná se o betony vyráběné především podle normy ČSN EN 206-1 a stavebního technického osvědčení č. 238-STO/386-4/2015.

Kvalita betonové směsi je kontrolována v akreditovaných zkušebních
laboratořích QUALIFORM a.s., Rašínova 2, 602 00 Brno.

Betonárna PSP s.r.o. je držitelem certifikátu.

Na betonárce PSP s.r.o. je od roku 1998 zaveden systém managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, který je udržován a pravidelně auditován.

Certifikáty ke stažení

Certifikát - Stavební technické osvědčení

Certifikát - beton pevnostních tříd

Prohlášení o shodě