Základním produktem betonárny je transportbeton vyráběný v široké nabídce pevnostních tříd a druhů. Jedná se o betony vyráběné především podle normy ČSN EN 206+A1:2018 Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda.

Kvalita betonové směsi je kontrolována v akreditovaných zkušební
laboratoři Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.

Betonárna PSP s.r.o. je držitelem certifikátu.

  • 204/C6/2019/020-040826
  • Prohlášení o shodě

Na betonárce PSP s.r.o. je od roku 1998 zaveden systém managementu kvality odpovídající požadavkům ČSN EN ISO 9001:2016, který je udržován a pravidelně auditován.