ROK 2015

 • Reprodukční stáj v Pacově – investor Selekta Pacov a.s.
 • Oprava podlahy v dílně v Pelhřimově – inv. Metal Produkt
 • Přístavba stáje pro dojnice v Hořepníku – investor Agrodam Hořepník s.r.o.
 • Oprava vstupu na ZŠ Pelhřimov – investor Kraj Vysočina
 • Oprava teplovodu u autobusového nádraží v Pelhřimově – investor Iromez s.r.o.
 • Stavební úpravy RD v Babicích

ROK 2014

 • Sklad brambor v Plevnici – investor Ing. Martin Čížek
 • Rekonstrukce malé vodní nádrže v Bělé – investor Obec Bělá
 • Přístavba skladů brambor v Pacově – investor Selekta Pacov a.s.
 • Vybudování dětského sportovního hřiště v Libkově Vodě – investor Obec Libkova Voda
 • Oprava zpevněných ploch v Pelhřimově – investor Iromez s.r.o.
 • Hnojiště Vokov – investor Tomáš Mazanec

ROK 2013

 • Revitalizace zahravy v Pelhřimově – investor manž. Pekárkovi
 • Oprava kaple sv. Kříže v Pelhřimově – I. etapa – investor Město Pelhřimov
 • Oprava podlah na překladišti – investor Technické služby města Pelhřimova
 • Stavební práce č.p.1133 v Pelhřimově
 • Oprava chodníku v ulici Boženy Němcové v Pelhřimově – investor Technické služby města Pelhřimova

ROK 2012

 • Oprava kaple v babicích – investor Obec Babice
 • Opěrná zeď u KD v Buřenicích – investor Obec Buřenice
 • Opěrná zeď v Olešné – investor – Obec Olešná
 • Oprava senážní jámy v Hořepníku – investor Agrodam Hořepník s.r.o.
 • Rekonstrukce stodoly na dílnu v Prasetíně – investor M. Kratochvíl
 • Patky pro klimatizaciv Proteam v Pelhřimově – investor Proteam
 • Oprava opěrné zdi u Kauflandu v Pelhřimově
 • Opěrné zdi v areálu ZD Senožaty – investor ZD Senožaty

Další reference

 • Rekonstrukce kotelny Iromez v Pelhřimov
 • Stáj pro 539 kusů dobytka ve Velké Chyšce
 • Rekonstrukce domu č.p. 17 na Masarykově náměstí v Pelhřimově
 • ČOV Kamenice nad Lipou
 • Přestavba a rekonstrukce kulturního domu v Hořepníku
 • Jímka na kejdu ( Ø 36m, 998 m3 ) pro Selektu Pacov, a.s.
 • Zimní stadion v Pelhřimově: dostavba a rekonstrukce ledové plochy
 • Hnojiště 1150 m3 v Těchoraze
 • Oprava fasády a výměna oken a dveří na č.p. 489 v Pelhřimově
 • Akumulace topné vody na kotelně Iromez v Pelhřimově
 • Stavební úpravy sociálního zařízení na 3. ZŠ Na Pražské v Pelhřimově
 • Oprava fasády kostela sv. Víta v Pelhřimově ( lazurovací technika )
 • Sociálně-administrativní vestavek v objektu logistického skladu na p.č.2405/185 v Pelhřimově ( průmyslová zóna Lhotka )
 • Novostavba jímky pro VOD Jetřichovec
 • Odvod podzemní vody: odstranění havarijního stavu na MŠ č.p. 1108 v Pelhřimově
 • Oprava jižní štítové zdi Zámku pánů z Říčan v Pelhřimově
 • Rekonstrukce a přestavba objektu Balkův mlýn
 • Stavební úpravy na č.p. 1318 v Pelhřimově
 • Rekonstrukce a nátěr věže kostela sv. Víta v Pelhřimově
 • Rekonstrukce parovodů, ul. Pražská v Pelhřimově
 • Most Koberovice-D1 (STRABAG PE, 2000)
 • Tenisová hala Pelhřimov (MÚ Pelhřimov, 2000)
 • Most Mikulášov (HORSTAV Olomouc, 2000)
 • Výrobní hala Duno Moraveč (Bonek s.r.o. Pelhřimov, 2000)
 • Stáj pro 539 kusů dojnic ZD Velká Chyška (ZD Velká Chyška, 2002)
 • Most Pávov (HORSTAV Olomouc, 2000)
 • Oprava mostu Petrovice u Humpolce (STAVOKOMP SERVICE s.r.o. Havlíčkův Brod, 2003)
 • Výrobní hala RIMOWA Pelhřimov (I.Kamenická spol. s r.o., 2000)
 • Zimní stadion Pelhřimov (MÚ Pelhřimov, 2002)
 • Bytové domy ul.Strachovská Pelhřimov (Bačina a.s. Pelhřimov, 2003)
 • Zemědělské objekty SPV s.r.o. Plevnice (AGOS a.s. Pelhřimov, 2003)
 • Zemědělské objekty Senožaty (Senagro a.s. Senožaty, 2001)
 • Správní budova Lesy a.s. Pelhřimov (I. Kamenická spol. s r.o., 2002)
 • Centrální kotelna Nová Cerekev (Jas spol. s r.o. Pelhřimov, 2002)
 • Výrobní hala KANA Pelhřimov (Bačina a.s. Pelhřimov, 2002)
 • Hotel Křemešník (I. Kamenická spol. s r.o., 2002)
 • Protihluková stěna D1 – 56km (Stavební technologie Humpolec, 2002)
 • Jímky odpadní 2x4130m ZD Velká Chyška (ZD Velká Chyška, 2002)
 • Nemocnice Pelhřimov (Status a.s. Humpolec, 2003)
 • Jímka odpadní 5800m3 Selekta Pacov (Selekta Pacov, 2002)
 • ČOV Božejov (Vodak spol. s r.o. Humpolec, 2002)
 • OÚ Obrataň (I. Kamenická spol. s r.o., 2003)
 • ČOV Kamenice nad Lipou (Vodak spol. s r.o. Humpolec, 2003)
 • Silážní žlab Zhoř (VOD Jetřichovec, 2002)
 • Oprava jímek (Škrobárny Pelhřimov a.s., 2004)
 • Monolitické stropy – Vysktyná u Jihlavy (Starkon Jihlava a.s., 2004)
 • Oprava podlah (Kartáčovny a.s. Pelhřimov, 2005)
 • Opěrné zdi (Škrobárny Pelhřimov a.s., 2004)